Pałac w Wilanowie

Został zbudowany w XVII wieku dla króla Jana III Sobieskiego i był wielokrotnie rozbudowywany przez kolejnych właścicieli. Pałac przetrwał zabory i obydwie wojny światowe, dołączając do grona najważniejszych budowli królewskich, świadków historii i dziedzictwa artystyczno-arystokratycznego Polski. Obecnie szeroko udostępnia swoje unikalne wnętrza i zachwycające ogrody na wydarzenia artystyczne i koncerty, stając się ważnym centrum kulturalnym.